Categories
Poetry

See girl fall love

See girl fall love

Tweetle tee tweetle dove

See girl act same

See boy play game

Eyes lock like cat

Long look like prey

Smile wink look away